Przejdź do treści

Program "SUSEŁ"

Program „Suseł” to jeden z trzech przykładów skutecznej reintrodukcji gatunku ssaka w Polsce! Jego efektem jest przywrócenie w Polsce susła moręgowanego, który pod koniec XX wieku był już w naszym kraju wymarły.

Obecnie kolonie susłów moręgowanych znów żyją w naszym kraju na wolności, o czym mozna się przekonać samemu obserwując je z wybudowanych specjalnie w tym celu, wież obserwacyjnych. Wieże takie poswtały w dwóch lokalizacjach: na stanowisku susła w Kamieniu Śląskim w woj. opolskim i w Głębowicach – w woj. dolnośląskim.

Program jest wciąż kontynuowany i rozwijany, a jego główną ambicją jest doprowadzenie do odbudowy samoodtwarzającej się populacji susła moręgowanego w granicach jego dawnego zasięgu – w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i częściowo w lubuskim.
Chcesz nam pomóc?

  1. Wzmocnić istniejące kolonie i zwiększyć liczebności susłów w koloniach poprzez odtworzenie siedlisk
  2. Wzmocnienie populacji susłów poprzez zapewnienie im bazy pokarmowej(wysiewy odpowiednich gatunków roślin)
  3. Współpraca z lokalnymi grupami społecznymi, właścicielami użytków rolnych
  4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony susła moręgowanego

Tytuł Projektu:Ochrona susła moręgowanego (Spermophilus citellus) na północnozachodniej granicy jego zasięgu” (LIFE19 NAT/SK/001069) jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.

Data rozpoczęcia: 1/09/2020

Data zakończenia: 31/12/2027

Partnerzy projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.ps, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, National Zoological Garden Bojnice

Projekt „Ochrona susła moręgowanego (Spermophilus citellus) na północnozachodniej granicy jego zasięgu” (LIFE19 NAT/SK/001069) jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE.

Logo programu Natura 2000
Logo Unijnego programu LIFE+
Logotyp Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

susly@salamandra.org.pl