Przejdź do treści
Home » Aktualności » LIFE

LIFE

Logo Unijnego programu LIFE+

„ LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna” to instrumentem finansowy Unii Europejskiej. Służy wspieraniu projektów dotyczących gatunków i siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, realizowanych na obszarach Natura 2000. Jego celem jest zatrzymanie utraty i odbudowa różnorodności biologicznej Europejskiej przyrody. Gatunki i siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, to te, które znalazły się w Dyrektywie Siedliskowej i Ptasiej.